Hồ Sơ Pháp lý công ty

Giấy phép kinh doanh số: 0109906628 ( Cấp tại sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội)

Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học : 1152/GCN-SGDĐT ( Cấp bởi sở giáo dục và đào tạo Hà Nội )

Giấy Chứng nhận hoàn thành trương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học