Bài 3: Thanh Điệu Và Những Quy Tắc Cần Nhớ

Hai bài trước chúng ta đã học về vận mẫu (nguyên âm) và thanh mẫu (phụ âm) trong tiếng Trung. Tiếp nối khóa học Hán Ngữ 1, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về thanh điệu (có thể coi là dấu trong tiếng Việt).

A 4 thanh điệu trong tiếng Trung:

Thanh 1 (thanh ngang) bā: Đọc cao và bình bình. Gần như đọc các từ không dấu trong tiếng Việt (độ cao 5-5).
Thanh 2 (thanh sắc) bá: Đọc giống dấu sắc trong tiếng Việt. Đọc từ trung bình lên cao (độ cao 3-5).
Thanh 3 (thanh hỏi) bǎ: Đọc gần giống thanh hỏi nhưng kéo dài. Đọc từ thấp và xuống thấp nhất rồi lên cao vừa  (độ cao 2-1-4).
Vì cao độ lúc xuống thấp sẽ nghe hơi giống dấu nặng trong tiếng Việt.
Thanh 4 (thanh huyền) bà: Thanh  này giống giữa dấu huyền và dấu nặng. Đọc từ cao nhất xuống thấp nhất (độ cao 5-1).
Mẹo: Đọc thanh 4 bằng cách dùng tay chém từ trên xuống và giật giọng.
Lưu ý: Cách đọc theo tiếng phổ thông, nên một số vùng miền sẽ có phiên âm khác.

Chú ý: Trong tiếng Trung có 1 thanh nhẹ, không biểu thị bằng thanh điệu (không dùng dấu). Thanh này sẽ đọc nhẹ và ngắn hơn thanh điệu. Cẩn thận nhầm thanh nhẹ với thanh 1. Ví dụ: māma.

B Cách đánh dấu thanh điệu

 1. Chỉ có 1 nguyên âm đơn
  Đánh dấu trực tiếp vào nó: ā ó ě ì…
 2. Nguyên âm kép
  Thứ tự ưu tiên sẽ là nguyên âm “a“: hǎo, ruán…
  Nếu không có nguyên âm đơn “a” mà có nguyên âm đơn “o” thì đánh vào “o“: ǒu, iōng…
  Nếu không có nguyên âm đơn “a” mà có nguyên âm đơn “e” thì đánh vào “e“: ēi, uěng…
  Nếu là nguyên âm kép “iu”, thì đánh dấu trên nguyên âm “u“: iǔ
  Nếu là nguyên âm kép “ui”, thì đánh dấu trên nguyên âm “i“: uī

C Quy tắc biến điệu

 1. Hai thanh 3 đứng cạnh nhau
  Với 2 âm tiết thì thanh thứ nhất sẽ chuyển thành thanh 2.
  Ví dụ: Nǐ hǎo biến âm sẽ thành Ní hǎo 
  Với 3 âm tiết thì sẽ biến âm thanh ở giữa
  Ví dụ: Wǒ hěn hǎo sẽ thành Wǒ hén hǎo 
 2. Biến thanh đặc biệt với bù và yī
  Chỉ cần âm tiết đằng sau mang thanh 4 thì bù và yī sẽ chuyển sang thanh 2.
  Ví dụ:   Bù ài đọc thành Bú ài
  Yīyàng đọc thành Yíyàng
  Lưu ý: Chỉ biến âm, cách viết vẫn phải giữ nguyên.

Ban đầu Cách đọc
bù + biàn  bú biàn
bù + qù bú qù
bù + lùn  bú lùn
yī + gè  yí gè
yī + yàng  yí yàng
yī + dìng  yí dìng
yī + gài  yí gài

About Author

Tham gia bình luận:

Lịch khai giảng Liên hệ Ðang ký học thử